Tegenwoordig bekend onder de naam Eerste Hulp en onder de naam Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers, is hulp die door leken geboden kan worden in afwachting van meer gespecialiseerde medische hulp. EHBO kan worden verleend in elke situatie die onmiddellijk medisch ingrijpen vereist, maar ook kleinere letsels kunnen door EHBO’ers worden behandeld. Wereldwijd worden vrijwilligers door het Nederlandse Rode Kruis en de plaatselijke EHBO verengingen getraind om dergelijke hulp te kunnen verlenen.

Opgeleide EHBO’ers kunnen adequate hulp verlenen bij stoornissen in het bewustzijn, de ademhaling en ze weten wat te doen bij een shock. Daarnaast kunnen ze plaatselijk letsel (wonden), warmte- en koudeletsels, vergiftigingen, elektriciteitsletsels bij slachtoffers behandelen.

Methoden

Methoden die hierbij gebruikt worden zijn onder andere:

  • Stabiele zijligging;
  • De handgreep van Heimlich;
  • De noodvervoersgreep van Rautek;
  • Verbinden van verschillende wonden;
  • Ondersteunen of fixeren van gebroken of anders gewonde lichaamsdelen;
  • Adequaat afkoelen van slachtoffers met warmteletsel;
  • Adequaat opwarmen van slachtoffers met koudeletsel.