Tijdens het eerste deel van de BHV cursus leert u over de taken van de BHV’er. U leert over communicatie over een noodsituatie (zowel intern als extern) en de rol die professionele hulpverleners spelen in zo’n situatie. U leert situaties te herkennen en u weet wanneer u wel of niet mag blussen. Ook leert u tijdens de BHV cursus over verschillende blustechnieken en de mogelijke gevaren ervan. Daarnaast leren we u over ontruimingsprocedures.